آمازون خواستار لغو قرارداد ابری JEDI 10 میلیارد دلاری است که به مایکروسافت اعطا شده استخدمات وب آمازون (AWS) پس از صدور رای در ماه سپتامبر به نفع رقیب خود ، بار دیگر خواستار لغو قرارداد ابری JEDI 10 میلیارد دلاری شد که توسط وزارت دفاع ایالات متحده (وزارت دفاع) به مایکروسافت اعطا شده است.

همانطور که توسط پرونده های دادگاه از 23 اکتبر نشان داده شد ، این هفته مهر و موم نشده است ، AWS چالش دیگری را به این دلیل مطرح کرده است که این جایزه “محصول تعصب سیستماتیک ، بدخواهی و نفوذ ناروا توسط رئیس جمهور ترامپ است”.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>