آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

آقای کهوری نژاد شما به تیتر یک بازیگر در آثار تاریخی و مذهبی متعددی ایفای نقش کرده اید که از گزاره آن‌ها می توان به مختارنامه، ولایت عشق، روضه خوان مفید و این سریال یوسف نبی اشاره کرد که در آنها بازی کرده اید. و در صورتی که خیانت و نیرنگ آن‌ها را از من گشوده نگردانی، بهسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود»! چون این آیه این نکته را ابلاغ می نماید که یوسف چنانچه «برهان» پروردگارش را نمی دید، قصد گناه می کرد در حالی که می بینیم ایشان ادله پروردگارش را بازدید كرد؛ خواسته از ادله آفریدگار همان آگاهى او به اسما و صفات خداوند بوده است که به همگی پیامبران عطا می شود و آنان را از گناه مصون نگه می دارد. در عین درحال حاضر نیافتیم کسی را که همین کار را بر او عیب گرفته باشد. و مخفی دار که کسی آن را نشنود. 27-از کودکی،شیطان را به کودکان معرّفی و نقش او را بیان نمایید. اگر ضمیر را به یوسف(ع) بازگردانیم، معناى پاراگراف چنین میشود: «شیطان یاد پروردگار را از خاطر یوسف پیروزی و به همین دلیل، براى نجات خویش به غیر او توسل جست». من از خاندانی هستم که زنا نمیکنند»، زلیخا دربها را محکم بست و به آن حضرت در آویخت و گفت: بی باک و خویش را به بر روی آن حضرت انداخت. آفریدگار در چالش محاکمه، به یوسف الهام کرد که به عزیز بگو این نوباوه شاهد من است. بعضی از دانشمندان و جاری شناسان،خواب دیدن را در اثر ناکامی ها و باخت ها می داند و به ضرب المثلی قدیمی استشهاد کرده اند که:«شتر در خواب بیند پنبه دانه»و برخی دیگر خواب را تلقینِ ترس گرفته اند،بر شالوده ضرب المثلی که می گوید:«دور از شتر بخواب تا خواب آشفته نبینی»و برخی دیگر خواب را جلوه غرائز واپس زده دانسته اند.امّا علیرغم تفاوت هایی که در خواب ها و رؤیاها وجود دارد،کسی اورجینال خواب دیدن را انکار نکرده میباشد و البتّه بایستی به همین نکته توجّه داشت که همگی خواب ها با یک تحلیل،قابل باز‌نگری نیستند. دستهای خویش را بریدند. را بهسوی خویش دعوت میکند! ابوحمزه گوید: «امام زینالعابدین (علیه السلام) چون سخنش را به اینجا رسانید دیگر چیزی نفرمود». خدای گران قدر دعایش را مستجاب فرمود و او را از دسیسه زنان نجات داد، و موقعیکه قصّهی آن حضرت حساس زلیخا و خواستههای زنان دیگر از او در مصر شایع گردید. بنابراین، در صورتی که این صحبت را یوسف(ع) زده باشد، در لحاظ برادران به او تهمت زده خیر در حیث خویش او، و همین نامگذارى به سرقت، نامگذارى جدّى و تهمت حقیقى نبوده، بلکه توصیفى صورى بوده که مصلحت حتمی و جازمى آنرا اقتضا میکرده است. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت دوره یوسف اسدی.

حتما بخوانید:
چهار دروغ لباس بچگانهs بگو