آیا سامسونگ فقط یک ویژگی جدید عظیم Galaxy S21 را تأیید کرد؟ به نظر می رسدشایعاتی مبنی بر اینکه سری گوشی های هوشمند Galaxy S21 سامسونگ از S Pens ، سبک های سامسونگ که در سری Galaxy Note استفاده می کند ، پشتیبانی خواهند کرد.

بسته به نحوه تفسیر نقل قول جدید از تلفن همراه سامسونگ ، TM Roh ، این شرکت ممکن است این ویژگی را فقط تأیید کرده باشد.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>