آیا PS5 یا Xbox Series X پیدا نمی کنید؟ به نظر می رسد شما می توانید با استفاده از SNES ردیابی اشعه را انجام دهیداگر هیچ شانسی برای تهیه PS5 یا Xbox Series X نداشته اید ، به نظر می رسد بازی کنسول پرتوی پرتوی ممکن است فقط یک اتاق زیر شیروانی باشد به لطف یک تغییر در ساخت خانگی که ردیابی اشعه در زمان واقعی را برای SNES قابل احترام اضافه می کند.

پروژه ای که توسط توسعه دهنده بازی و مهندس نرم افزار بن کارتر مهندسی شده است ، SuperRT از همان تکنیک استفاده شده توسط تراشه SuperFX موجود در کارتریج های بازی مانند Star Fox و Super Mario World 2: Yoshi’s Island بهره می برد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>