[ad_1]

ما گزارش هایی را شنیده ایم که نشان می دهد اپل بعد از اینکه iPad 10.2 در اوایل سال جاری راه اندازی شد ، یک iPad سطح ابتدایی جدید دارد. این ‘iPad 10.5’ ، همانطور که به طور آزمایشی پس از اندازه احتمالی آن نامیده می شود ، می تواند ارزان ترین تبلت اپل باشد که تاکنون راه اندازی شده است.

این اطلاعات از کاربر توییتر است cozyplanes، که برخی از اطلاعات مربوط به iPad آینده را ارسال کرده است – این کاربر نام بزرگی در زمینه نشت فناوری نیست ، بنابراین اطلاعات را با یک نمک بزرگ دریافت کنید. اطلاعات قابل قبول به نظر می رسند ، اما به دلیل ناشناخته بودن ماهیت فاش کننده ، ما هنوز کاملاً قانع نشده ایم.[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر