ابزار خط فرمان Windows 10 به شما کمک می کند تمام فضای ذخیره سازی خود را ردیابی کنیدمایکروسافت ابزار خط فرمان داخلی داخلی به نام DiskUsage را به نسخه داخلی Windows 10 اضافه کرده است که گزارش می دهد پوشه های فضای دیسک چه مقدار استفاده می کنند.

همانطور که برای اولین بار توسط رایانه، رسانه خبری هنگام آزمایش Windows Insider 20277 و 21277 ابزار جدیدی را کشف کرد. DiskUsage قادر به اسکن کل درایوها یا پوشه های مشخص شده و گزارش میزان فضای درایو هر پوشه است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>