ارزان ترین رایانه رومیزی AMD Ryzen 7 در حال حاضر حتی با ویندوز 10 پرو نیز ارائه می شود


چیه؟ Minisforum UM700 یک کامپیوتر بسیار کوچک است که از پردازنده AMD Ryzen 7 تغذیه می کند

چه چیزی آن را خاص می کند؟ پردازنده بسیار قدرتمند Ryzen 7 که قدرت آن را تأمین می کند و میزان تعادل کل سیستم را تأمین می کند. همچنین از آنجا که با ویندوز 10 پرو به جای ویندوز 10 خانگی همراه است ، مورد توجه مشاغل قرار خواهد گرفت.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>