از طریق خرید PayFort ، خدمات پرداخت آمازون در خاورمیانه راه اندازی می شودآمازون از راه اندازی خدمات پرداخت آمازون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) خبر داده است. خدمات پردازش پرداخت از طریق خرید PAYFORT برای توانمندسازی مشاغل دارای تجارب پرداخت آنلاین ساده ، مقرون به صرفه و مطمئن است.

PAYFORT در سال 2013 به عنوان یکی از اولین شرکت های Fintech در منطقه تاسیس شد و توسط آمازون در سال 2017 به عنوان بخشی از گروه Souq Group خریداری شد. دو سال گذشته صرف ادغام پیشنهادات PAYFORT و آمازون برای ارائه خدمات مناسب و قابل اعتماد به مشاغل شده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>