در این وضعیت پره به سمت بالا و ذیل حرکت کرده و باد ساخت شده را به کل گوشه و کنار ساماندهی می کند. کارایی اینورتر در اسپلیت به این رخ است که در زمان وصال دمای محیط به دمای تهیه و تنظیم شده کولر گازی دیواری یا ایستاده، بدور موتور یا شتاب گردش آن کمتر می بایستی در این موقعیت موتور احتیاجی به پر‌نور شدن دوباره ندارد و مصرف الکتریسیته تحت می آید در صورتی که در موتورهای غیر اینورتر آن‌گاه از رسیدن به دمای مناسب موتور خاموش شده و روشن شدن مجدد موتور مصرف الکتریسیته را ارتقا می دهد. کولرهای فارغ از اینورتر وقتی به دمای ایدهآل شما میرسند خاموش می شوند و بعد از آن از اینکه دوباره هوا گرم شد مجددا شروع به عمل میکنند. مبنای فعالیت و عملکرد کولر گازی بر اساس سیکل تبرید تراکمی است. در نخست می قدرت به شرکت سازنده آن اشاره ای داشت؛ برند ساخت کننده کولر گازی در تعیین آن تاثیر بسزایی داشته و علت آن میزان مرغوب بودن کارایی و تجهیزات نخستین ای است که برندهای اعتبار در ایجاد آن به عمل کولر گازی پاکشوما می گیرند. همچنین جور گاز مبرد بکار رفته هم از کلیدی ویژه ای برخوردار هست که در ادامه به ویژگیهای هرمورد به طور کامل پرداخته ایم. مصرف قلیل برق این دسته از کولر گازی از لهجه تکنسینها متعدد است. همین مسئله سبب ساز می‌شود کولرهای گازی فارغ از اینورتر در طول شبانه روز یک‌سری بار واضح و خاموش شوند و از آنجا که بیشترین مصرف الکتریسیته یک فرآورده به زمانه پر‌نور شدن آن مربوط میشود، این مورد قضیه منجر ارتقا مصرف برق در کولر گازی میشود. گاز مبرد R410a به خاطر جنبش مولکولی بالاتر، سبب کمتر مصرف برق در سیستمهای کولرگازی نسبت به گاز R22 میشود. در تعریف و تمجید هر بی تی یو میزان گرمایی است که دمای یک پوند آب را در فشار یک اتمسفر یک مرتبه از 60 درحه فارنهایت به 61 مرتبه فارنهایت برساند. در چنین حالتی دیگر شاهد واضح و خاموش شدن کولر گازی و سرد و گرم شدن محیط نیستیم و کولر گازی میتواند دمای محیط را به یک فاصله نسبتا خوبی از دمای ایدهآل ما محافظت کند. حیاتی این حالا یک خبر عالی برایتان دارم. علاوه بر کولرهای گازی پنجرهای و اسپلیت، ممکن است در بازار چشمتان به کولرهای گازی پرتابل و ایستاده نیز بیافتد، البته عموما از همین کولرهای گازی برای مصارف اداری و صنعتی استعمال مینمایند و کمتر کسی کولر ایستاده را گوشه اتاق میگذارد. تفاوت این دو فرآورده در شیوه کارگزاری و محل بکارگیری یونیت داخلی هست که در کولر گازی ایستاده به طور معمول یونیت داخلی بصورت ایستاده و بر بر روی زمین قرار می گیرد. هرچقدر هم که دست به آچار باشید، بعید هست بتوانید به تنهایی از پس کارگزاشتن کولر بربیایید. به طور نمونه وقتی که عضو دمای دستگاه را بر بر روی ۲۲ رتبه سانتی گراد تهیه کرد؛ دمای گوشه و کنار نیز به این جايگاه می رسد و دارای کمک ترموستات کمپرسور خاموش می شود. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس کولر گازی نی نی سایت وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر