اشکالات بازی شکن Assassin’s Creed Valhalla؟ وصله جدید می تواند رفع شودAssassin’s Creed Valhallaاولین به روزرسانی مهم از راه رسیده است و شامل رفع اشکالات قابل توجه و بهبود عملکرد در همه سیستم عامل ها است.

Ubisoft فاش کرد که بروزرسانی – در تاریخ 15 دسامبر در ساعت 13:00 CET – برای جلوگیری از پیشرفت اهداف با اهداف تلاش ، هموار کردن عملکرد گرافیکی و هدف تعادل در نبرد است.


منبع: tadrisriazi-news.ir