اشکالات بازی شکن Assassin’s Creed Valhalla؟ وصله جدید می تواند رفع شودAssassin’s Creed Valhallaاولین به روزرسانی مهم از راه رسیده است و شامل رفع اشکالات قابل توجه و بهبود عملکرد در همه سیستم عامل ها است.

Ubisoft فاش کرد که بروزرسانی – در تاریخ 15 دسامبر در ساعت 13:00 CET – برای جلوگیری از پیشرفت اهداف با اهداف تلاش ، هموار کردن عملکرد گرافیکی و هدف تعادل در نبرد است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>