اطلاعات شخصی شما می تواند با قیمت بسیار کمتری از آنچه تصور می کنید برای فروش آنلاین باشدتحقیقات جدید کسپرسکی نشان داده است که داده های شخصی دزدیده شده در وب تاریک با مبالغ ناچیزی مبادله می شود. شواهد نشان می دهد که مهاجمان سایبری راضی نیستند که تلاش خود را به افراد ثروتمند یا افراد مشهور محدود کنند – همه به طور بالقوه هدف هستند.

محققان کسپرسکی با مشاهده پیشنهادات فعال اطلاعات شخصی در تالارهای گفتگو و بازارهای تاریک دریافتند که داده های حساس را می توان با صرف 50 سنت خریداری کرد. اطلاعات گسترده تر ، و به ویژه سوابق مالی ، اغلب مبالغ بیشتری را به دست می آورند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>