[ad_1]

یافتن سیستم نقطه فروش مناسب (POS) برای مشاغل شما به ساده سازی عملیات روزمره و کارآیی بیشتر روند کار شما کمک می کند. گزینه های بی شماری در بازار وجود دارد و بسیاری از آنها مانند Upserve برای صنایع خاصی طراحی شده اند.

POS Upserve برای کسانی که در صنایع رستوران و مهمان نوازی هستند طراحی شده است. در بقیه ارزیابی های Upserve ، ما ویژگی های اصلی و همه موارد دیگر را بررسی می کنیم که این گزینه را به یک انتخاب اصلی تبدیل می کند که اغلب در کنار آن صحبت می شود بهترین سیستم های POS در فروشگاه.

Upserve طیف وسیعی از خدمات POS و مدیریت رستوران را ارائه می دهد 04.30 اعتبار تصویر: افزایش

برنامه ها و قیمت گذاری

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر