انویدیا به نظر AMD Big Navi نیست ، بنابراین می تواند RTX 3080 Ti را که شایعه شده است به تأخیر بیندازد


کارت گرافیک RTX 3080 Ti انویدیا ممکن است تا فوریه 2021 نور روز را نبیند ، طبق جدیدترین نسخه انگور GPU.

حرف قبلی از طرف شایعات این بود که RTX 3080 Ti (بسته بندی 20 گیگابایتی VRAM) در ژانویه آغاز به کار خواهد کرد و چندین نشت اخیر نشان داد که احتمال نزدیک شدن پرتاب وجود دارد – اما ظاهرا اینطور نیست.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>