انویدیا یک رقیب جدید شگفت آور دارد: بزرگترین فروشنده ذخیره سازی جهانسازنده درایو دیسک Seagate اعلام کرده است که دو پردازنده را براساس معماری مجموعه دستورالعمل های باز RISC-V طراحی کرده است.

سخت افزار جدید می تواند فضای تراشه سازی را بیشتر متزلزل کند ، فضای هنوز هم از خبر تسخیر 40 میلیارد دلاری انویدیا بر ARM است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>