اوراکل آخرین غول فناوری است که سیلیکون ولی را ترک کردشرکت اوراکل غول ابر پس از اعلام انتقال دفتر مرکزی خود به تگزاس ، به آخرین سنگین وزن فناوری تبدیل شده است که سیلیکون ولی را ترک می کند.

در یک پرونده تنظیم مقررات که روز جمعه ارسال شد ، این شرکت گفت که نقل مکان به آستین ، تگزاس ، “به این معنی است که بسیاری از کارمندان ما می توانند محل کار خود را انتخاب کنند و همچنین به طور نیمه وقت یا تمام وقت از خانه به کار خود ادامه دهند.” در حال حاضر اوراکل علاوه بر آستین و مقر اصلی آن در سیلیکون ولی ، در سانتا مونیکا ، سیاتل ، دنور ، اورلاندو و برلینگتون نیز دفاتر دارد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>