اپل می خواهد در سال 2021 تولید آیفون را 30 درصد افزایش دهدگفته می شود که اپل قصد دارد تولید آیفون را در نیمه اول سال 2021 با افزایش 30 درصدی افزایش دهد ، زیرا این مورد تقاضای اولین گوشی های سازگار با 5G خود را دارد.

میزان حمل و نقل آیفون در هر دو سال 2018 و 2019 کاهش یافته است ، اما تقاضا برای دستگاه ها در طول سال 2020 علی رغم چالش های اقتصادی گسترده تر از بیماری ویروس کرونا و اواخر عرضه پرچمدار دامنه آیفون 12 ، نسبتاً ثابت بوده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>