[ad_1]

اپل واچ شما اکنون می تواند در صورت کمبود تناسب اندام قلبی به شما هشدار دهد و وقت آن است که با پزشک خود در مورد چگونگی بهبود آن صحبت کنید.

ویژگی جدید Cardio Fitness Levels با عرضه iOS 14.3 و watchOS 7.2 همراه است و در ویژگی موجود VO2 max اپل واچ گسترش می یابد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر