اکنون ارزان ترین پروژکتور 4K UST در جهان را بررسی کنید


چیه؟ Xiaomi Fengmi همان چیزی است که چینی ها آن را تلویزیون لیزر می نامند ، اما ما به تعریف سنتی آن پایبند خواهیم بود – یک پروژکتور فوق العاده پرتاب کوتاه (و در آن 4K).

چه چیزی آن را خاص می کند؟ هم 4K است و هم UST. به علاوه ، این پشتوانه یکی از بزرگترین نام های دنیای فناوری است و پشتیبانی سه بعدی با عینک های فعال سازگار را ارائه می دهد.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>