اکنون خرید AirPods Max از اپل در سال 2020 غیرممکن استطبق به روزرسانی های رسمی موجودی فروشگاه اپل ، در تاریخ 15 دسامبر قادر به خرید AirPods Max جدید به طور مستقیم از اپل نخواهید بود.

در حقیقت ، اگر در استفاده از هدفون های ویژه حذف کننده نویز اپل تردید داشته باشید ، بعید به نظر می رسد که در سال 2020 وارد بازار شود. ذخیره مجدد AirPods Max در ایالات متحده طی 12 تا 14 هفته ارسال می شود و تاریخ تحویل تخمینی 5 مارس تا 19 مارس را به ما نشان می دهد. این یک انتظار طولانی است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>