اکنون می توانید با طرح های رنگی سفارشی برای Edge و Chrome به سبک مرور کنید


ماه گذشته نگاهی اجمالی به مضامین رنگی سفارشی برای Google Chrome پیدا کردیم و اکنون همین ویژگی به Microsoft Edge رسیده است.

برای بسیاری از افراد ، توانایی شخصی سازی رایانه خود مهم است و به آنها اجازه می دهد تا برخی از ویژگی های سیستم عامل و نرم افزاری را که استفاده می کنند ، وارد کنند. با توجه به این موضوع ، مایکروسافت گزینه جدیدی را معرفی می کند که به کاربران اجازه می دهد رنگ لهجه ها را تغییر دهند ، به این معنی که اکنون می توان موضوعات سفارشی ایجاد کرد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>