اکنون می توانید پایتون را در macOS اپل M1 اجرا کنیدبا انتشار آخرین نسخه پایتون ، این زبان محبوب اکنون به طور رسمی از ماشین های مجهز به M1 پشتیبانی می کند.

اپل برنامه خود را برای ارائه وصله هایی برای فعال کردن پایتون 3 در ماه آگوست بر روی Apple Silicon اعلام کرد


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>