اگر به نظر می رسد درست بودن آن معامله CyberPunk 2077 خوب باشد ، احتمالاً چنین استبه گیمرهایی که مشتاق دستیابی به CyberPunk 2077 هستند هشدار داده شده است که قربانی تعداد کلاهبرداری های آنلاین با استفاده از بازی به عنوان قلاب نشوند.

به گفته کارشناسان کسپرسکی ، CyberPunk 2077 به عنوان یکی از مورد انتظارترین پرتاب های سال ، جذابیتی برای مجرمان است که قصد دارند از گیمرهای بیش از حد مشتاق استفاده کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید