[ad_1]

ارزیابی عملکرد و برتری رایانه های کوانتومی در مقایسه با رایانه های سنتی بسیار دشوار است ، به همین دلیل شرکت خدمات فناوری اطلاعات Atos نمره Q را معرفی کرده است.

نمره Q این شرکت میزان کارایی یک سیستم کوانتومی در کنترل انواع مشکلات زندگی واقعی را ارزیابی می کند که در مقایسه با سنجش ساده عملکرد تئوری یک کامپیوتر کوانتومی ، با رایانه های سنتی امروزی قابل حل نیستند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir