این برنامه ویندوز مورد علاقه طرفداران در برابر حملات مختلف بدافزار آسیب پذیر استTrustwave ارائه دهنده راه حل امنیت سایبری آسیب پذیری های زیادی را در نرم افزار فشرده سازی پرونده WinZip شناسایی کرده است که می تواند برای تزریق بدافزار به دستگاه کاربر استفاده شود. ناامنی ها در کانال ارتباطی سرور-مشتری قرار دارند.

طبق گفته Trustwave ، برخی از نسخه های WinZip هنگام جستجوی به روزرسانی از طریق یک اتصال رمزگذاری نشده با سرور ارتباط برقرار می کنند و درخواست ها را به صورت متن ارسال می کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>