بخش مهمی از سوالات به شکل مجانی میباشد و نیازی نیست هزینه ای به جهت دانلود آن صرف کنید. من کتاب رو حیاتی توجه خوندم البته قبول نشدم سوالاتی ک دربارش سخن میزنیدو از چه جایی دانلود کنم؟ و بایستی حوصله کنند تا چراغ سبز شده و تقاطع از عابران و وسایل نقلیه خالی شود. نکه قابل ذکر در اینجا همین است که گاهی به ادله ازدحام بالا به محض رسیدن رانندگان به تقاطع رنگ سبز چراغ تغییر می کند که در این وضعیت وسایل نقلیه نمی توانند از تقاطع عبور کنند و به جهت سبز شدن دوباره چراغ باید ازمون ایین نامه فصل دوم شکیبایی کنند. اعتنا به این نکته اضطراری می باشد که قرمز‌رنگ شدن چراغ معنا توقف کامل را در همسایه تقاطع می دهد و وسایل نقیله قابلیت و امکان حرکت مجدد تا سبز شدن چراغ را به هیچ عنوان نخواهند داشت. عابرانی نیز که در میانه تقاطع مهم چراغ رنگ زرد روبرو می شوند بایستی اساسی احتیاط بخش اعظم و رعایت مقررات به مسیر خویش ادامه دهند. ۲- اتوبوس: هر مدل وسیلهی نقلیهی موتوری مسافربری که ظرفیت آن حیاتی راننده و یاری راننده ۲۲ نفر یا عمده باشد. اگه خوبی کنید یکم عمده تفسیر بدید ممنون می شم؟ 1-نزدیک به سپر اتومبیل جلویی بوستان کنید – ترمز دستی را بکشید – در دنده جلو قرار دهید. ۱۰ مبادرت به اعتراض کنید. رانندگی در قسمت وسطی راههایی که به وسیله خطکشی یا علایم دیگر به سه نصیب تقسیم شده ممنوع میباشد مگر بر یا سبقت گرفتن یا گردش به چپ. ۴- اتومبیل: هر دسته وسیلهی نقلیهی موتوری که لااقل با دو چرخ جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا این که انسان به عمل رود. البته می بایست بگوییم این حق گردش تابع وضعیت خاصی است نخستین اینکه در محل گزینه نظر آرم ممنوعیت گردش نصب نشده باشد و دیگر این‌که وسایل نقلیه ای که قصد گردش دارند باید در آغاز به رانندگانی که قصد حرکت مستقیم را دارند آزمون آئین طومار پایه 2 حق تقدم بدهند.

ایندکسر