این شرکت تایید می کند که سری Oppo Reno 5 به اروپا نخواهد آمداوپو از طیف گوشی های Reno 5 رونمایی کرده است ، اما اگر امیدوار بودید که بتوانید آنها را بخرید و در اروپا زندگی می کنید ، به نظر می رسد دیگر اقبال چندانی ندارید.

این شرکت در بیانیه ای به TechRadar گفت: “این برای تأیید اینکه Reno 5 به اروپا نخواهد آمد.” Reno 5 Pro Plus) ، اگرچه اصطلاحات کمی مبهم است.

فقط در چین؟


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>