[ad_1]

Google Photos با یک ویژگی خانوادگی پسندیده که به زودی عکسهای شما را به عکس های سینمایی متحرک تبدیل می کند ، روحیه کریسمس را جلب می کند.

به گفته گوگل ، اضافه شدن جدید به ویژگی Memories این سرویس ، که از ویژگی های برجسته اخیر و قدیمی مجموعه عکس های شما است ، “از ماه آینده” در برنامه ظاهر می شود.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر