بازسازی PS5 در فروشگاه سونی باز می شود و ممکن است آخرین فرصت شما برای سفارش باشد


به روز رسانی: ما شروع به دیدن اعلانات در صف کرده ایم که “کنسول های PS5 محدود هستند و حتی اگر در صف باشید تضمین نمی شوند، بنابراین ممکن است سهام سریع پیش برود – اکنون در صف جهش کنید!

اگر می خواهید PS5 را از کجا بخرید ، به نظر می رسد Sony Direct PS5 در انبار موجود است – حداقل با توجه به صف زنده برای سفارش آن ، قضاوت می شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>