با کاهش قیمت ها به سطح OLED ، فروش تلویزیون های 8K می تواند در سال 2021 دو برابر شود


به گفته تحلیلگران Deloitte ، تلویزیون های 8K قرار است در سال 2021 قطعه بیشتری از بازار تلویزیون را بدست آورند.

در یک گزارش عمیق ارسال شده در وب سایت Deloitte ، این شرکت تخمین می زند که درآمد حاصل از پانل های 8K در سال آینده افزایش یابد و در مجموع به 3.3 میلیارد دلار برسد (حدود 2.5 میلیارد پوند / 4.4 میلیارد دلار استرالیا).


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>