[ad_1]

این یک سال مشکل برای طرفداران تناسب اندام بوده است. با همه گیر شدن همه گیر دنیا و تعطیلی سالن های بدنسازی ، ما مجبور شدیم با نحوه کار کردن در طول 12 ماه گذشته کمی خلاقیت ایجاد کنیم.

اعم از اینکه خانواده و دوستان فعالتر شما روی یک جفت دمبل ، کتری یا باند مقاومت سرمایه گذاری کرده باشند تا در این اوقات تلاش بیشتر از تمرینات در منزل استفاده کنید ، ما در اینجا هستیم تا برخی از درمان های مربوط به تناسب اندام را برای کمک به آنها در روزآمد کردن توصیه کنیم.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر