برنامه آلزایمر هلندی به بیماران زوال عقل کمک می کند


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

نوامبر 2020 – ژانویه 2021

CW بنلوکس: برنامه آلزایمر هلندی به بیماران زوال عقل کمک می کند

برنامه ای با هدف کمک به بیماران زوال عقل و خانواده های آنها توسط انجمن آلزایمر در هلند ساخته شده است. همچنین در این شماره ، در مورد برنامه استارت آپ بلژیکی مبتنی بر فناوری blockchain برای کمک به حمل و نقل کانتینرها در بنادر ، بخوانید و اینکه چرا Rabobank نسخه پشتیبان تهیه شده از میراث خود را رها کرد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>