بهترین آنتی ویروس جهان 70٪ تخفیف دارد – اما فقط تا روز دوشنبه


نه تنها Bitdefender در شمارش معکوس بهترین نرم افزار آنتی ویروس در جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است ، بلکه هم اکنون دارای بهترین معاملات آنتی ویروس با ارزش است.

Bitdefender 70٪ تخفیف در هر سه بسته امنیتی سایبری خود را کاهش داده است. این بدان معناست که شما می توانید از 18 دلار در 12 پوند ارزش کل پوشش سال خود را بدست آورید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>