بهترین ابزار CX برای سال 2020: نرم افزار تجربه مشتری برای بازخورد کسب و کار


بهترین نرم افزار Customer Experience (که با نام های CX ، CXM یا CEM نیز شناخته می شود) طیف وسیعی از عملکردها را انجام می دهد ، از جمله کمک به جمع آوری ، ردیابی و سازماندهی بازخورد مشتری.

بهترین نرم افزار تجربه مشتری

آنها به قابلیت های متنوعی مانند مدیریت محتوا ، کمک متنی ، تجزیه و تحلیل مشتری و البته بازخورد مشتری مجهز هستند. البته ، آنها همچنین بخش مهمی از بازاریابی محتوا به عنوان بخشی از ارتباطات مشتری برای بینش عملی هستند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>