[ad_1]

بهترین تلویزیون های 8K کاری را انجام داده اند که فقط چند سال پیش غیرممکن به نظر می رسید: آنها ساخته اند وضوح 8K تلویزیون ها یک سرمایه گذاری ارزشمند به نظر می رسند.

نیازی نیست که به عقب برگردید ، زمانی که تلویزیون های 8K کار احمقانه ای بود ، محتوای 8K کم و در دسترس و فناوری (با استفاده از چهار برابر تعداد پیکسل های تلویزیون های 4K) هیچ کجا نزدیک به اولویت خریداران روزمره نیست. این واقعیت که پهنای باند پخش جریانی امروز از جریان های 8K پشتیبانی نمی کند ، یک تلویزیون 8K را بدون راه های زیادی برای پیگیری باقی می گذارد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir