بهترین خدمات رونویسی در سال 2020: رونویسی صدا و تصویر به متن


خدمات رونویسی امکان استفاده گسترده از گفتار به متن را فراهم می کند ، برنامه هایی که از همه چیز از تجارت گرفته تا آموزش و پرورش کاربرد دارد. در حالی که برنامه ها برای انجام این کار در دسترس هستند ، ممکن است با حجم زیاد خیلی خوب کار نکنند یا قادر به کنار آمدن با برخی از زمینه های فنی تر کار مانند بخش های حقوقی و پزشکی باشند.

بهترین خدمات رونویسی

در حقیقت ، خدمات رونویسی جایگزین خدمات دیکته می شوند و در ابتدایی ترین سطح خود یک سیستم عامل شخص ثالث را ارائه می دهند که اغلب از هوش مصنوعی برای تشخیص صدا استفاده می کند. با این حال ، بسیاری از خدمات حرفه ای رونویسی همچنین شامل یک فرآیند بررسی دستی برای اطمینان از صحت و موفقیت بالا در رونویسی هستند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>