[ad_1]

خدمات رونویسی امکان استفاده گسترده از گفتار به متن را فراهم می کند ، برنامه هایی که از همه چیز از تجارت گرفته تا آموزش و پرورش کاربرد دارد. در حالی که برنامه ها برای انجام این کار در دسترس هستند ، ممکن است با حجم زیاد خیلی خوب کار نکنند یا قادر به کنار آمدن با برخی از زمینه های فنی تر کار مانند بخش های حقوقی و پزشکی باشند.

بهترین خدمات رونویسی

در حقیقت ، خدمات رونویسی جایگزین خدمات دیکته می شوند و در ابتدایی ترین سطح خود یک سیستم عامل شخص ثالث را ارائه می دهند که اغلب از هوش مصنوعی برای تشخیص صدا استفاده می کند. با این حال ، بسیاری از خدمات حرفه ای رونویسی همچنین شامل یک فرآیند بررسی دستی برای اطمینان از صحت و موفقیت بالا در رونویسی هستند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir