[ad_1]

میزبانی ابری صنعت میزبانی را به سمت بهتر تغییر داده است و امکان افزایش قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری را برای مشتریان فراهم می کند.

ثبت نام برای یک بسته میزبانی وب معمولاً برای شما یک منبع مشخص تعریف شده در یک سرور را خریداری می کند: نام دامنه خود را ثبت کنید ، سپس این مقدار فضای وب ، آنقدر پهنای باند ، شاید مقدار مشخصی از RAM یا هسته های پردازنده را انتخاب کنید.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر