بهترین سرویس نظارت بر آسیب دیدگی وب سایت سال 2020


بهترین سرویس نظارت بر آسیب دیدگی

در جولای 2001 ، کرم Code Red بیش از 359000 میزبان را که از اجرای آسیب پذیر Windows NT استفاده می کردند ، آلوده کرد. از بازدیدکنندگان وب سایتهای مصالحه شده این پیام استقبال شد: “سلام! به سایت http://www.worm.com خوش آمدید! هک شده توسط چینی ها!”

کد قرمز و عبارت “هک شده توسط چینی ها!” مدتهاست که به افسانه اینترنت منتقل شده اند اما خطر ویروسی وب سایت کاملاً واضح است. هکرها می توانند سایت شما را در هر زمان مورد هدف قرار دهند ، بنابراین تا زمانی که صفحه ای را مشاهده نکنید که صفحه آن تغییر کرده باشد ، پاسخ سریع به آن سخت است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>