بهترین سیستم تلفن ابری سال 2020: خرید سیستم PBX تجاری در فضای ابری


بهترین سیستم های تلفن ابری ، استفاده آسان و مدیریت سیستم PBX (شعبه خصوصی شعبه) تجاری را در فضای ابری فراهم می کنند.

سیستم های تلفن ابری اکنون به دلیل مقرون به صرفه بودن ، بطور فزاینده ای جایگزین سخت افزار قدیمی شده اند. از آنجا که سیستم های تلفنی مبتنی بر ابر از طریق نرم افزار اجرا می شوند و از VoIP برای مکالمات و ارتباطات استفاده می کنند ، می توانند عملکرد بسیار متنوع تری را ارائه دهند در حالی که از ویژگی های استاندارد مانند تجزیه و تحلیل و یکپارچه سازی نیز بهره می برند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>