بهترین نرم افزار ERP سال 2020: راه حل های برنامه ریزی منابع سازمانی


بهترین نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) با هدف ساده سازی برنامه ریزی چرخه فروش محصولات شما و موجودی دیگر است. این خصوصاً در مواردی است که ممکن است هزاران محصول درگیر شوند و هرکدام چندین نقطه داده تولید می کنند.

این نرم افزار می تواند به عنوان یک پلت فرم SaaS ارائه شود ، و این امکان را برای دستگاه های تلفن همراه مانند تلفن های هوشمند فراهم می کند ، به این معنی که می توانید موجودی ، سفارشات و تأمین کنندگان را در حین حرکت نگه دارید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>