[ad_1]

بهترین پلتفرم های پرسش و پاسخ و نظرسنجی می تواند بینش واقعی و عملی در مورد مشتریان و روابط تجاری شما داشته باشد.

هنگام اجرای یک رویداد ، یک جلسه تیمی یا گردهمایی از نوع دیگر ، گرفتن افکار فیلتر نشده مخاطبان می تواند به شما در دستیابی به بینش انتقادی کمک کند. بهترین سیستم عامل های پرسش و پاسخ و نظرسنجی این کار را انجام می دهند در حالی که با تشویق تعامل به هر رویدادی جرقه می زنند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir