[ad_1]

بهترین CPaaS (بستر ارتباطی به عنوان یک سرویس) مدیریت ارتباطات یکپارچه با تجارت خود را ساده و آسان می کند.

در حالی که تغییر رو به رشدی به سمت ارتباطات یکپارچه به عنوان سرویس (UCaaS) مشاهده شده است ، اما تفاوت آن با CPaaS این است که به نظر می رسد ارتباطات مستقیماً در برنامه های اصلی تجاری ادغام می شوند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر