بهترین Kindle 2020: کدام خواننده آمازون را باید خریداری کنید؟


از بهترین Kindle برای شما مطمئن نیستید؟ ما وقت گذاشته ایم تا قبل از ایجاد یک راهنمای مناسب برای بررسی هر نسخه ای که می توانید در حال حاضر بخرید ، بررسی کنیم تا قبل از فشار دادن دکمه خرید در یک صفحه خوان جذاب آمازون ، آن را بررسی کنید.

هر Kindle برای کاربران مختلف مناسب است ، زیرا Kindle اساسی بهترین برای خوانندگان معمولی یا کسانی است که بودجه دارند. متناوباً ، Kindle Paperwhite وجود دارد که دارای صفحه ای واضح تر و ضد آب است ، و آن را برای خواندن هنگام حمام مناسب می کند. Kindle Oasis برای کسانی که بهترین تجربه Kindle ممکن را دارند ، البته با قیمت ، نیز وجود دارد.


منبع: tadrisriazi-news.ir