[ad_1]

از بهترین Kindle برای شما مطمئن نیستید؟ ما وقت گذاشته ایم تا قبل از ایجاد یک راهنمای مناسب برای بررسی هر نسخه ای که می توانید در حال حاضر بخرید ، بررسی کنیم تا قبل از فشار دادن دکمه خرید در یک صفحه خوان جذاب آمازون ، آن را بررسی کنید.

هر Kindle برای کاربران مختلف مناسب است ، زیرا Kindle اساسی بهترین برای خوانندگان معمولی یا کسانی است که بودجه دارند. متناوباً ، Kindle Paperwhite وجود دارد که دارای صفحه ای واضح تر و ضد آب است ، و آن را برای خواندن هنگام حمام مناسب می کند. Kindle Oasis برای کسانی که بهترین تجربه Kindle ممکن را دارند ، البته با قیمت ، نیز وجود دارد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر