بهترین UCaaS در سال 2020: ارتباطات یکپارچه به عنوان ارائه دهنده خدمات


بهترین ارائه دهندگان ارتباطات یکپارچه به عنوان سرویس (UCaaS) برای ادغام با مشاغل شما یک بستر ارتباطی ساده و آسان برای مدیریت را ارائه می دهند.

UCaaS در واقع ترکیبی از همه کانالهای مختلف ارتباطی موجود برای یک تجارت در یک پلت فرم واحد است. در حالی که در گذشته ممکن بود کسب و کارها مجبور باشند به طیف گسترده ای از سخت افزار اعتماد کنند ، اما پیشرفت در فناوری دیجیتال به این معنی است که سرویس های رایانش ابری اکنون می توانند این سرویس را به عنوان خدماتی مانند Ring Central انتخاب برتر ما ارائه دهند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>