[ad_1]

از زمان خرید کمپانی فاکس قرن بیستم توسط دیزنی ، حدس و گمان های زیادی درمورد اینکه چه اتفاقی برای برخی از مشهورترین – و خونین ترین امتیازات استودیو خواهد افتاد وجود دارد. آیا برای مثال خانه موش از یک فیلم جدید Alien پشتیبانی می کند؟

این س inال همچنان در هوا باقی مانده است ، اما تحت لوای مارول دیزنی ، امتیاز کلاسیک و ترسناک فضایی حداقل در قالب کتاب های مصور بازمی گردد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir