به روزرسانی بعدی ویندوز 10 از این ویژگی به حداقل رساندن زبانه تقسیم کننده خلاص خواهد شدبه عنوان بخشی از به روزرسانی آینده ویندوز 10 ، مایکروسافت یک ویژگی کاهش تقسیم تبادل نظر را که برای اولین بار با ویندوز 7 وارد سیستم شد ، بازنشسته خواهد کرد.

همانطور که در آخرین ساخت پیش نمایش نشان داده شده است ، این شرکت به زودی قابلیت “Shake to Minimize” را در ویندوز 10 غیرفعال خواهد کرد ، که به کاربران اجازه می دهد تا با انتخاب برگه مورد نظر و حرکت سریع ماوس به جلو و عقب ، همه ویندوزها را به جز یک مورد به حداقل برسانند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>