[ad_1]

به روزرسانی H1 2021 ویندوز 10 می تواند در آخرین مراحل نهایی باشد ، پیش از عرضه در نیمه اول سال آینده – اما همانطور که قبلاً شنیده ایم ، احتمالاً نباید خیلی از این نسخه هیجان زده شوید.

این به این دلیل است که به گفته شایعات ، به روزرسانی H1 2021 فقط یک نسخه جزئی جزئی خواهد بود ، دقیقاً مانند به روزرسانی در اکتبر 2020 – و اگر این اتفاق بیفتد ، یک اقدام بی سابقه برای مایکروسافت از نظر انجام یک کار جزئی دو بار در یک ردیف (به طور معمول ، اولین به روزرسانی سال تغییرات عمده ای را ایجاد می کند).

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر