به روزرسانی بعدی ویندوز 10 ممکن است زودتر در سال 2021 ظاهر شود – اما ممکن است ناامید شوید


به روزرسانی H1 2021 ویندوز 10 می تواند در آخرین مراحل نهایی باشد ، پیش از عرضه در نیمه اول سال آینده – اما همانطور که قبلاً شنیده ایم ، احتمالاً نباید خیلی از این نسخه هیجان زده شوید.

این به این دلیل است که به گفته شایعات ، به روزرسانی H1 2021 فقط یک نسخه جزئی جزئی خواهد بود ، دقیقاً مانند به روزرسانی در اکتبر 2020 – و اگر این اتفاق بیفتد ، یک اقدام بی سابقه برای مایکروسافت از نظر انجام یک کار جزئی دو بار در یک ردیف (به طور معمول ، اولین به روزرسانی سال تغییرات عمده ای را ایجاد می کند).


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>