تأثیر Covid-19 در عملیات ورزشیCovid-19 در کنار سایر ورزشهای بزرگ جهانی ، تأثیر بسزایی در مسابقات جهانی رالی (WRC) داشت. خوشبختانه ، این قهرمانی در استونی در سپتامبر مجدداً آغاز شد و سه دوره موفقیت آمیز تحت پروتکل های سخت Covid-19 برگزار شد و یک دوره دیگر برای پایان فصل باقی مانده است.

چالش های ناشی از تجمع هایی که در شهرها و شهرها برگزار می شود و در جاده های کشور با دسترسی عمومی برگزار می شود ، به طور قابل توجهی بالاتر از مسابقات در مدارهایی است که به هواداران تعطیل نیست ، بنابراین برخی از دورها قالب کوتاه تری را به کار می گیرند که مدیریت آن برای برگزارکنندگان برنامه ساده تر است.


منبع: tadrisriazi-news.ir