تاریخ انتشار ، اخبار و شایعات Beats Powerbeats Pro 2


آیا اپل روی Beats Powerbeats Pro 2 کار می کند؟ به طور قطع به نظر می رسد ، با یک جفت هدفون بی سیم جدید Beats که در ماه مارس در FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) ظاهر می شود.

از آن زمان ، شایعه Powerbeats Pro 2 در پرونده های مشابهی در سراسر جهان ظاهر شده است ، که نشان می دهد پیگیری های محبوب Beats Powerbeats Pro در کارتها است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>