تاریخ انتشار آیفون 13 ، اخبار ، اطلاعات درز شده و آنچه می خواهیم ببینیم


آیفون 13 در سال 2021 عرضه می شود ، حتی اگر شما فقط سر خود را به دور خانواده آیفون 12 بپیچید – و ما قبلاً شاهد انواع مختلف نشت آب و شایعات بوده ایم.

گوشی های 2021 اپل احتمالاً در اواخر سال آینده به بازار عرضه می شوند ، اما ما از منابع مختلف اخبار مربوط به انتظارات در نسل بعدی آیفون از شرکت اپل را می شنویم.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>