تاریخ اکران Falcon and the Winter Soldier March با تریلر جدید تأیید شدتاریخ اکران The Falcon and the Winter Soldier – 19 مارس 2021 است. این موضوع با یک تریلر کاملاً جدید منتشر شده توسط دیزنی پلاس تأیید شد که می توانید در زیر مشاهده کنید. در این نمایش آنتونی مکی و سباستین استن به ترتیب در نقش های خود در نقش سام ویلسون و باکی بارنز بازی می کنند.

پیش از این تاریخ انتشار برای آگوست سال جاری تعیین شده بود ، اما با محدودیت های ناشی از Covid-19 این امر به تأخیر افتاد.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>